CB RADIO CB27912V/24V CB Radio with Dot Matrix Display  

Detailed:

CB 279-1.jpg